KEBAstolpen

Några tips 


Använd alltid ett litet järnspett när du sätter ut KEBAstolpen. Om du har behov av att förankra någon stolpe vid exempelvis hörn eller någon annan fixpunkt, så borrar du enkelt genom stolpfo ten på ett eller flera ställen, drar genom ett armeringsjärn i de borrade hålen och gräver sedan ner stolpen.


Vi vill påpeka att det kan vara lämpligt att komplettera med några trästolpar vid hörn och genomgångar/grindar i inhägnader m.m. 


Råd vid gränsmarkering 

1. Tag kontakt med grannen och försök med ledning av gamla gränsmärken, gamla gärdesgårdsrester och dylikt fastställa vart gränsen går. 


2. Röj därefter upp rågången till 1 - 1,5 meters bredd. 

3. Markera gränsen med rågångsstolpar. I normal skogsterräng är 30 - 40 meter ett lämpligt avstånd mellan stolparna. Räkna med en åtgång av 3 stolpar per 100 meter i genomsnitt. 


4. Tag bort gammal taggtråd som inte längre behövs. 


Om du får problem att hitta gränserna 

Kontakta skogsvårdskonsulenten som med hjälp av gamla gräns-markeringar, karta och kompass kan göra en s.k gränsutvisning. Denna är inte rättsligt bindande, men fungerar under förutsättning att grannarna är överens om åtgärden. Vid komplicerade gränsproblem anlita lantmäteriet att utreda och fastställa var gränsen går. 


Hjälp med att få gränsmarkering utförd 

Har du inte själv möjlighet att göra iordning rågångarna kan Du kontakta skogsvårdskonsulenten, som då ombesörjer att det blir utfört.